Φορτιστής Μπαταρίας G3500: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορτιστής Μπαταρίας G3500: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

MODE

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

STANDBY

O φορτιστής  δεν παρέχει οποιαδήποτε ισχύ στη μπαταρία. Μια πορτοκαλί Led ένδειξη θα ανάψει.

12V NORM

Για φόρτιση υγρών κυψέλων,Gel κυψέλων,Μπαταρίες Calcium,Xωρίς συντήρηση. Μια λευκή ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

12V COLD/AGM

Για φόρτιση μπαταριών 12V σε κρύες θερμοκρασίες κάτω από 10oCAGM μπαταρίες.Μία μπλε ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

14.8V, 3.5A, Για μπαταρίες έως και 120Ah

12V NORM (SMALL)

Για φόρτιση υγρών κυψέλων,Gel κυψέλων,Μπαταρίες Calcium,Xωρίς συντήρηση. Μια λευκή ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

14.5V, 900mA, Για μπαταρίες έως και 35Ah

12V COLD/AGM(SMALL)

Για φόρτιση μπαταριών 12V σε κρύες θερμοκρασίες κάτω από 10oCAGM μπαταρίες.Μία μπλε ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

14.8V, 900mA, Για μπαταρίες έως και 35Ah

6V NORM

Κρατήστε πατημένο

Για φόρτιση μπαταριών 6V,υγρών κυψέλων,Gel κυψέλων,Μπαταρίες Calcium,Xωρίς συντήρηση. Μια λευκή ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

7.25V, 3.5A,Για μπαταρίες έως και 120Ah

12V LITHIUM

Κρατήστε πατημένο

Για φόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου 12V, συμπεριλαμβανομένου του φωσφορικού σιδήρου λιθίου.

Μία μπλε ένδειξη λυχνίας θα ανάψει.

14.2V, 3.5A, Για μπαταρίες έως και 120Ah

12V REPAIR

Κρατήστε πατημένο

 

Μια προηγμένη λειτουργία αποκατάστασης μπαταρίας, που είναι αδρανής καιρό,παλιά,κατεστραμένη,θειωμένη. Μία κόκκινη ένδειξη λυχνίας θα ανάψει και θα αναβοσβήνει.

16.5V, 1.5A, Για οποιαδήποτε χωρητικότητα

Διαδικασία σύνδεσης

Σύνδεση φορτιστή με τη μπαταρία.

Μην συνδέετε στο ρεύμα  μέχρι να πραγματοποιείσετε τη σύνδεση των δαγκανών στους πόλους της μπαταρίας.

Προσδιορίστε τη σωστή πολικότητα της μπαταρίας.

Ο Θετικός πόλος  συνήθως έχει συμβολισμό : (POS, P, +) και ο αρνητικός : (NEG, N, -).

 Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1.) Συνδέστε τη κόκκινη δαγκάνα με τον θετικό πόλο της μπαταρίας .

2.) Συνδέστε τη μαύρη δαγκάνα με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

3.) Συνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος του φορτιστή μπαταρίας στην ηλεκτρική πρίζα.

4.) Κατά την αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας, αποσυνδέστε με αντίστροφη σειρά, αφαιρώντας πρώτα τη μαύρη δαγκάνα από τον αρνητικό πόλο και ύστερα την κόκκινη από τον θετικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

LED-ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

25% KOKKINO LED

Η λυχνία φόρτισης στα 25% θα αναβοσβήνει όταν θα είναι κάτω από 25% και μόλις φτάσει τα 25% θα ανάψει  κόκκινο LED της φόρτισης και θα μείνει σταθερό.

50% KOKKINO LED

Η λυχνία φόρτισης στα 50% θα αναβοσβήνει όταν θα είναι κάτω από 50% και μόλις φτάσει τα 50% θα ανάψει  κόκκινο LED της φόρτισης και θα μείνει σταθερό.

75% ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  LED

Η λυχνία φόρτισης στα 75% θα αναβοσβήνει όταν θα είναι κάτω από 75% και μόλις φτάσει τα 75% θα ανάψει  πορτοκαλί LED της φόρτισης και θα μείνει σταθερό.

100% ΠΡΑΣΙΝΟ LED

Η λυχνία φόρτισης στα 100% θα αναβοσβήνει όταν θα είναι κάτω από 100% και μόλις φτάσει τα 100% θα ανάψει  πράσινο LED της φόρτισης και θα μείνει σταθερό, καθώς το 25%,50% και 75% θα ‘σβήσουν’.

ΠΡΑΣΙΝΟ LΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης συντήρησης η λυχνία LED της 100% φόρτισης θα αναβοσβήνει αργά. Όταν η μπαταρία θα είναι γεμισμένη και πλήρως φορτισμένη ξανά το LED της 100% φόρτισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει πράσινο. Ο φορτιστής μπορεί να αφεθεί συνδεδεμένος στη μπαταρία επ’αόριστον.

Ξεκινώντας την φόρτιση

1.)   Ελέγξτε την τάση και τη χημεία της μπαταρίας.

2.) Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις δαγκάνες του φορτιστή στους πόλους της μπαταρίας. Στη συνέχεια δεσνδέστε στην ηλεκτρική μπρίζα τον φορτιστή.

3.) Ο φορτιστής θα μπει σε λειτουργεία Standby (αναμονής), που υποδεικνύεται με Πορτοκαλί Led φωτισμό. Στην κατάσταση αναμονής, ο φορτιστής δεν παρέχει οποιαδήποτε ισχύ.

4.) Πατήστε το ανάλογο κουμπί για να μεταβείτε στην κατάλληλη λειτουργεία που θέλετε σύμφωνα με τη τάση και τη χημική σύσταση της μπαταρίας σας.

(πατήστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για να εισάγετε μια προηγμένη λειτουργία φόρτισης) .

5.) Η λυχνία LED της επιλεγμένης  λειτουργίας φόρτισης θα ανάβει, καθώς και τα led φόρτισης (ανάλογα με τη κατάσταση της μπαταρίας) υποδεικνύοντας ότι η  διαδικασία φόρτισης ξεκίνησε.

6.) Ο φορτιστής μπορεί να μείνει συνδεδεμένος στη μπαταρία για να τη συντηρήσει. 

All comments