ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ 12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ 12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σύστημα βαλβίδων

Το σύστημα βαλβίδων αποτελείται από τις ίδιες τις βαλβίδες, τα «κοκοράκια» (rocker arms), τα ωστήρια, τα ελατήρια ανύψωσης και τον εκκεντροφόρο άξονα. Το καθήκον του συστήματος των βαλβίδων σε έναν κινητήρα είναι να επιτρέψει στο μείγμα αέρα και καυσίμου να εισέλθει και να εξέλθει από τον κύλινδρο για μια, πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο χρονισμός τους ελέγχεται από τον εκκεντροφόρο άξονα, ο οποίος είναι συγχρονισμένος με τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός ιμάντα ή μιας καδένας.

Ας δούμε τι συμβαίνει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Οι περισσότεροι κινητήρες σήμερα είναι 4-χρονοι, πράγμα που σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος, πρέπει να προηγηθούν 4 συγκεκριμένες χρονικές «φάσεις». Για να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος, ο στροφαλοφόρος άξονας μιας 4-χρονης μηχανής, περιστρέφεται δύο φορές. Ακολουθούν οι 4 φάσεις ενός 4-χρονου κύκλου.

1. Eισαγωγή

Ο εκκεντροφόρος με την περιστροφή του ανοίγει την βαλβίδα εισαγωγής, ενώ το πιστόνι κινείται προς τα κάτω αφήνοντας χώρο για να μπει στο θάλαμο καύσης το εύφλεκτο μείγμα.

2. Συμπίεση

Το πιστόνι ανεβαίνει από το πιο χαμηλό σημείο (ΚΝΣ: κάτω νεκρό σημείο) προς τα πάνω, η βαλβίδα εισαγωγής κλείνει και σφραγίζει τον θάλαμο καύσης και πραγματοποιείται η συμπίεση του μείγματος αέρα-καυσίμου.

3. Εκτόνωση

Όσο το μείγμα είναι συμπιεσμένο και το πιστόνι φτάνει το πάνω νεκρό σημείο (ΠΝΣ) του κυλίνδρου, το μπουζί που βρίσκεται ανάμεσα από τις δύο βαλβίδες, παράγει έναν σπινθήρα και αναφλέγει το μείγμα! Η έκρηξη πιέζει το πιστόνι πάλι προς τα κάτω και ως αποτέλεσμα αυτή η ενέργεια κινεί και τον στροφαλοφόρο άξονα.

4. Εξαγωγή

Αφού το πιστόνι φτάσει το κάτω σημείο του κυλίνδρου, η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει και τα καυσαέρια που απέμειναν από το μείγμα στέλνονται κατευθείαν έξω από τον θάλαμο καύσης, στο σύστημα εξαγωγής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αν το αυτοκίνητο βγάζει γκρι-άσπρο καπνό όταν το βάζεις μπροστά, τότε μπορεί να υπάρχει διαρροή από τις τσιμούχες των βαλβίδων. Oι τσιμούχες των βαλβίδων σφραγίζουν το θάλαμο καύσης από το λάδι που βρίσκεται πάνω από τις βαλβίδες. Όταν φθείρονται οι τσιμούχες, μπορεί να επιτρέψουν στο λάδι να στάξει μέσα στο θάλαμο και να συσσωρευτεί μέσα σε αυτόν μέχρι να ξαναβάλεις μπρος την μηχανή. Γενικά, όταν η μηχανή κινείται σε υψηλές στροφές και υπάρχει μεγάλη θερμοκρασία, οι τσιμούχες διογκώνονται και συνήθως δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής. Το πρόβλημα είναι όταν κρυώσουν και συσταλούν.

Άλλο ένα συχνό φαινόμενο είναι όταν η καδένα χρονισμού ή ο ιμάντας χρονισμού κοπεί ή χαλάσει ο χρονισμός του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα.

All comments