Οι 8 ιδιότητες των λιπαντικών!

Οι 8 ιδιότητες των λιπαντικών!

Οι 8 ιδιότητες των λιπαντικών

Για να γνωρίζεις τι βάζεις και να μην αγοράζεις ότι θέλουν «οι άλλοι»!

Με βάση τους Top Experts της αγοράς των Λιπαντικών, το λάδι για τον κινητήρα σας θα πρέπει :

-Να είναι αποτελεσματικό στο καθάρισμα των διαφόρων εξαρτημάτων του κινητήρα σας από αδιάλυτα υπολείμματα της λειτουργίας του.

-Να έχει υψηλή σταθερότητα θερμοκρασίας & αντοχή στη θερμική οξείδωση.

-Να είναι συμβατό με τα υλικά των στεγανοποιητικών στοιχείων (και όχι «εχθρικό» στα μεταλλικά τμήματα του κινητήρα).

-Να αντέχει στον χρόνο (διατηρώντας τις αρχικές του ιδιότητες)

-Nα δημιουργεί κατάλληλα παχύ ολισθηρό φιλμ (ως μέσο μείωσης της τριβής και της φθοράς των σχετικών επιφανειών). Επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών πρόσθετων

-Να διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ιδανικού ιξώδους σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. Το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική λίπανση κατά την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα και η πρόληψη της φθοράς τους κατά τους ζεστούς μήνες του έτους.

 -Να μην αφρίζει.

-Να έχει χαμηλή μεταβλητότητα (για να είναι πιο eco friendly)

All comments