Γνωρίστε το αυτοκίνητό σας 4: Φίλτρα Καυσίμου!

Γνωρίστε το αυτοκίνητό σας 4: Φίλτρα Καυσίμου!

Το φίλτρο καυσίμου σταματάει τις μολύνσεις που υπάρχουν στο καύσιμο οι οποίες μπορεί να είναι μεταξύ άλλων: σκουριά, μεταλλικές λίμες, σκόνη και άλλα στερεά σωματίδια. Τα αποτελέσματα του ακατάλληλου φιλτραρίσματος καυσίμου μπορούν να είναι:

·         σημαντική μείωση ισχύος του κινητήρα

·         διαταραχή ή παύση ροής του καυσίμου

·         διάβρωση εξαρτημάτων του συστήματος καύσης

Φίλτρα με συνδέσεις

Έχουν τη μορφή ενός σφικτά κλειστού μεταλλικού ή πλαστικού περιβλήματος με συνδέσεις στους κατάλληλους αγωγούς. Τα φίλτρα αυτού του τύπου εφαρμόζονται τόσο στους βενζινοκινητήρες όσο και στους πετρελαιοκινητήρες. Ορισμένα μοντέλα των φίλτρων με συνδέσεις, που προορίζονται για τους πετρελαιοκινητήρες, έχουν συστήματα φιλτραρίσματος πολλών επιπέδων.

Στοιχεία φίλτρων καυσίμου

Εφαρμόζονται κυρίως στους πετρελαιοκινητήρες ως εναλλακτικό εξάρτημα συναρομολογημένο στο περίβλημα ενσωματωμένο στον κινητήρα. Τα σύγχρονα στοιχεία των φίλτρων καυσίμου κατασκευάζονται χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα. Οι κεφαλές και οι πυρήνες των φίλτρων αυτού του τύπου είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα επιλεγμένα πλαστικά, ανθεκτικά στη δράση του καυσίμου. Η έλλειψη μεταλλικών εξαρτημάτων επιτρέπει την πιο εύκολη διάθεση του φίλτρου.

Βιδωτά φίλτρα

Μοιάζουν με τα φίλτρα με αφαιρετό στοιχείο (spin-on), αλλά σε αντίθεση με αυτά δεν περιέχουν τις εσωτερικές βαλβίδες. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στον θάλαμο καύσης κινητήρα πρέπει να εισαχθεί μόνο καθαρό καύσιμο. Είναι καλύτερο να σταματήσει να λειτουργεί ο κινητήρας λόγω έλλειψης ροής καυσίμου (αδιαπέραστο φίλτρο), παρά να λειτουργήσει με μολυσμένο καύσιμο. Στην περίπτωση των βιδωτών φίλτρων καυσίμου, η πιθανότητα τυχαίας εισαγωγής μολύνσεων στο σύστημα καυσίμου κατά την αντικατάσταση φίλτρων είναι πολύ μικρή.

 

All comments