Φίλτρο καυσίμων

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
11,80 €
Υψος [mm] 163
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 55
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
Υψος [mm] 163
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 55
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
11,80 €
Υψος [mm] 163
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 55
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
Υψος [mm] 163
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 55
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
31,70 €
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 6,6
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 6,6
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
31,70 €
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 6,6
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 6,6
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
6,70 €
Υψος [mm] 143
Διάμετρος [mm] 55,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 143
Διάμετρος [mm] 55,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
6,70 €
Υψος [mm] 143
Διάμετρος [mm] 55,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 143
Διάμετρος [mm] 55,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,40 €
Υψος [mm] 174
Εξωτερική διάμετρος [mm] 75
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 81
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
Υψος [mm] 174
Εξωτερική διάμετρος [mm] 75
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 81
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,40 €
Υψος [mm] 174
Εξωτερική διάμετρος [mm] 75
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 81
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
Υψος [mm] 174
Εξωτερική διάμετρος [mm] 75
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 81
Διάμετρος εισόδου [mm] 7,9
Διάμετρος εξόδου [mm] 7,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
54,10 €
Υψος [mm] 182,2
Διάμετρος [mm] 84,7
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 90
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 182,2
Διάμετρος [mm] 84,7
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 90
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
54,10 €
Υψος [mm] 182,2
Διάμετρος [mm] 84,7
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 90
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 182,2
Διάμετρος [mm] 84,7
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 90
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,40 €
Υψος [mm] 118,5
Διάμετρος [mm] 88,5
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 32,2
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 21
Υψος [mm] 118,5
Διάμετρος [mm] 88,5
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 32,2
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 21
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,40 €
Υψος [mm] 118,5
Διάμετρος [mm] 88,5
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 32,2
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 21
Υψος [mm] 118,5
Διάμετρος [mm] 88,5
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 32,2
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 21
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,90 €
Υψος [mm] 90,5
Διάμετρος [mm] 78
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 25
Υψος [mm] 90,5
Διάμετρος [mm] 78
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 25
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,90 €
Υψος [mm] 90,5
Διάμετρος [mm] 78
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 25
Υψος [mm] 90,5
Διάμετρος [mm] 78
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 25
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,30 €
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,30 €
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πίεση [bar] 4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
με ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,30 €
Υψος [mm] 300
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 300
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,30 €
Υψος [mm] 300
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 300
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Κατόπιν παραγγελίας stock-info
5,70 €
Υψος [mm] 144
Εξωτερική διάμετρος [mm] 56
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Υψος [mm] 144
Εξωτερική διάμετρος [mm] 56
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Κατόπιν παραγγελίας stock-info
5,70 €
Υψος [mm] 144
Εξωτερική διάμετρος [mm] 56
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Υψος [mm] 144
Εξωτερική διάμετρος [mm] 56
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
15,40 €
Υψος [mm] 90
Διάμετρος [mm] 66
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13,5
Υψος [mm] 90
Διάμετρος [mm] 66
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13,5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
15,40 €
Υψος [mm] 90
Διάμετρος [mm] 66
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13,5
Υψος [mm] 90
Διάμετρος [mm] 66
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13,5
Μη διαθέσιμο stock-info
24,60 €
Υψος [mm] 164,5
Διάμετρος [mm] 55,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 62
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164,5
Διάμετρος [mm] 55,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 62
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Μη διαθέσιμο stock-info
24,60 €
Υψος [mm] 164,5
Διάμετρος [mm] 55,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 62
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 164,5
Διάμετρος [mm] 55,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 62
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
12,70 €
Υψος [mm] 142
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 142
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
12,70 €
Υψος [mm] 142
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 142
Εξωτερική διάμετρος [mm] 55
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,80 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 12 x 1,5
Υψος [mm] 206
Προδιαγραφές καυσαερίων Euro 5
Διάμετρος [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
10
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Διαστάσεις σπειρώματος M 12 x 1,5
Υψος [mm] 206
Προδιαγραφές καυσαερίων Euro 5
Διάμετρος [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
10
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,80 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 12 x 1,5
Υψος [mm] 206
Προδιαγραφές καυσαερίων Euro 5
Διάμετρος [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
10
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Διαστάσεις σπειρώματος M 12 x 1,5
Υψος [mm] 206
Προδιαγραφές καυσαερίων Euro 5
Διάμετρος [mm] 89
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
10
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,30 €
Υψος [mm] 125
Διάμετρος [mm] 92
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 125
Διάμετρος [mm] 92
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,30 €
Υψος [mm] 125
Διάμετρος [mm] 92
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 125
Διάμετρος [mm] 92
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Μη διαθέσιμο stock-info
18,10 €
Υψος [mm] 96,5
Διάμετρος [mm] 67
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Υψος [mm] 96,5
Διάμετρος [mm] 67
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Μη διαθέσιμο stock-info
18,10 €
Υψος [mm] 96,5
Διάμετρος [mm] 67
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
Υψος [mm] 96,5
Διάμετρος [mm] 67
Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
49,90 €
Υψος [mm] 157,8
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 157,8
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
49,90 €
Υψος [mm] 157,8
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 157,8
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,70 €
Υψος [mm] 210
Διάμετρος [mm] 80,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 87
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 10
Υψος [mm] 210
Διάμετρος [mm] 80,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 87
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 10
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,70 €
Υψος [mm] 210
Διάμετρος [mm] 80,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 87
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 10
Υψος [mm] 210
Διάμετρος [mm] 80,4
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 87
Διάμετρος εισόδου [mm] 10
Διάμετρος εξόδου [mm] 10
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Κατόπιν παραγγελίας stock-info
18,80 €
Καθαρό βάρος [g] 244
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] 56
Διαστάσεις σπειρώματος 3/4"-16UNF-2B
Υψος [mm] 123
Ροπή σύσφιγξης [Nm] 14
μήκος συσκευασίας [cm] 7,4
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,4
ύψος συσκευασίας [cm] 13
Διάμετρος [mm] 64,5
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Διάμετρος 2 [mm] 62,5
Καθαρό βάρος [g] 244
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] 56
Διαστάσεις σπειρώματος 3/4"-16UNF-2B
Υψος [mm] 123
Ροπή σύσφιγξης [Nm] 14
μήκος συσκευασίας [cm] 7,4
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,4
ύψος συσκευασίας [cm] 13
Διάμετρος [mm] 64,5
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Διάμετρος 2 [mm] 62,5
Κατόπιν παραγγελίας stock-info
18,80 €
Καθαρό βάρος [g] 244
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] 56
Διαστάσεις σπειρώματος 3/4"-16UNF-2B
Υψος [mm] 123
Ροπή σύσφιγξης [Nm] 14
μήκος συσκευασίας [cm] 7,4
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,4
ύψος συσκευασίας [cm] 13
Διάμετρος [mm] 64,5
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Διάμετρος 2 [mm] 62,5
Καθαρό βάρος [g] 244
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm] 56
Διαστάσεις σπειρώματος 3/4"-16UNF-2B
Υψος [mm] 123
Ροπή σύσφιγξης [Nm] 14
μήκος συσκευασίας [cm] 7,4
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,4
ύψος συσκευασίας [cm] 13
Διάμετρος [mm] 64,5
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Διάμετρος 2 [mm] 62,5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,90 €
Υψος [mm] 166
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 166
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,90 €
Υψος [mm] 166
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 166
Διάμετρος [mm] 55
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,80 €
Υψος [mm] 165
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 165
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,80 €
Υψος [mm] 165
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
Υψος [mm] 165
Διάμετρος [mm] 74,5
Παραλλαγή φίλτρου Φίλτρο αγωγού
Προετοιμασία καυσίμου Σύστημα ψεκασμού βενζίνης
Διάμετρος εισόδου [mm] 8
Διάμετρος εξόδου [mm] 8
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 124
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 117
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 117
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,00 €
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 117
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71
Διαστάσεις σπειρώματος M 16 X 1.5
Υψος [mm] 117
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Παραλλαγή φίλτρου Βιδωτό φίλτρο
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 62
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 71