Τροχαλία ιμάντα

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
178,56 €
Πλάτος [mm] 76,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 167
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 167
Πλάτος [mm] 76,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 167
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 167
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
178,56 €
Πλάτος [mm] 76,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 167
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 167
Πλάτος [mm] 76,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 167
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 167
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
53,20 €
Πλήθος εγκοπών 5
Πλάτος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος [mm] 150
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 5
Πλάτος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος [mm] 150
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
53,20 €
Πλήθος εγκοπών 5
Πλάτος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος [mm] 150
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 5
Πλάτος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος [mm] 150
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
78,12 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.183
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.183
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
78,12 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.183
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.183
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
173,60 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.435
Δώστε προσοχή στις οδηγίες τοποθέτησης
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Μήκος 2 [mm] 840
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.435
Δώστε προσοχή στις οδηγίες τοποθέτησης
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Μήκος 2 [mm] 840
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
173,60 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.435
Δώστε προσοχή στις οδηγίες τοποθέτησης
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Μήκος 2 [mm] 840
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.435
Δώστε προσοχή στις οδηγίες τοποθέτησης
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Μήκος 2 [mm] 840
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
76,88 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.053
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.053
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
76,88 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.053
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Τροχαλίες ιμάντων με τροχαλία ιμάντα ελεύθ. κίνησης
Μήκος 1 [mm] 1.053
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
138,88 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αντλία νερού
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Μήκος 1 [mm] 1.355
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Αριθμός ραβδώσεων 5
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αντλία νερού
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Μήκος 1 [mm] 1.355
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
138,88 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αντλία νερού
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Μήκος 1 [mm] 1.355
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Αριθμός ραβδώσεων 5
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αντλία νερού
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Έλεγχος τροχαλίας δυναμό και αντικατάσταση εάν χρειάζεται
Μήκος 1 [mm] 1.355
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
240,68 €
Πλήθος εγκοπών 6
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 65
Εξωτερική διάμετρος [mm] 191
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 33,9
Πλήθος εγκοπών 6
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 65
Εξωτερική διάμετρος [mm] 191
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 33,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
240,68 €
Πλήθος εγκοπών 6
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 65
Εξωτερική διάμετρος [mm] 191
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 33,9
Πλήθος εγκοπών 6
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 65
Εξωτερική διάμετρος [mm] 191
Πλήθος ραβδώσεων 2 4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 33,9
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,10 €
Πάχος [mm] 42
Βάρος [kg] 0,22
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 129
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 132
Υλικό Πλαστικό
Πάχος [mm] 42
Βάρος [kg] 0,22
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 129
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 132
Υλικό Πλαστικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,10 €
Πάχος [mm] 42
Βάρος [kg] 0,22
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 129
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 132
Υλικό Πλαστικό
Πάχος [mm] 42
Βάρος [kg] 0,22
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 129
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 132
Υλικό Πλαστικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,70 €
Πάχος [mm] 42
Εξωτερική διάμετρος [mm] 122
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Αριθμός ραβδώσεων 6
Πάχος [mm] 42
Εξωτερική διάμετρος [mm] 122
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,70 €
Πάχος [mm] 42
Εξωτερική διάμετρος [mm] 122
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Αριθμός ραβδώσεων 6
Πάχος [mm] 42
Εξωτερική διάμετρος [mm] 122
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 40
Αριθμός ραβδώσεων 6
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
67,30 €
Πάχος [mm] 36
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 26
Αριθμός ραβδώσεων 4
Πάχος [mm] 36
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 26
Αριθμός ραβδώσεων 4
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
67,30 €
Πάχος [mm] 36
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 26
Αριθμός ραβδώσεων 4
Πάχος [mm] 36
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,4
Εσωτερική διάμετρος [mm] 26
Αριθμός ραβδώσεων 4
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
146,10 €
Πλάτος [mm] 35
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδα
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,535
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πλάτος [mm] 35
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδα
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,535
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
146,10 €
Πλάτος [mm] 35
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδα
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,535
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πλάτος [mm] 35
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδα
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,535
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
149,11 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 57
Εξωτερική διάμετρος [mm] 188
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 57
Εξωτερική διάμετρος [mm] 188
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
149,11 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 57
Εξωτερική διάμετρος [mm] 188
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 57
Εξωτερική διάμετρος [mm] 188
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
283,04 €
Πλάτος [mm] 64,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 189,5
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 189,5
Πλάτος [mm] 64,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 189,5
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 189,5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
283,04 €
Πλάτος [mm] 64,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 189,5
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 189,5
Πλάτος [mm] 64,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 189,5
Πλήθος εγκοπών 1 4
Πλήθος εγκοπών 2 6
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 189,5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
46,26 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 162
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 162
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
46,26 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 162
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 162
Ταλάντωση με αποσβεστήρα κραδασμών
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,28 €
Πάχος [mm] 28
Αριθμός οπών 3
Εξωτερική διάμετρος [mm] 131
135
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
30
Αριθμός ραβδώσεων 6
Υλικό Πλαστικό
Πάχος [mm] 28
Αριθμός οπών 3
Εξωτερική διάμετρος [mm] 131
135
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
30
Αριθμός ραβδώσεων 6
Υλικό Πλαστικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
22,28 €
Πάχος [mm] 28
Αριθμός οπών 3
Εξωτερική διάμετρος [mm] 131
135
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
30
Αριθμός ραβδώσεων 6
Υλικό Πλαστικό
Πάχος [mm] 28
Αριθμός οπών 3
Εξωτερική διάμετρος [mm] 131
135
Βάρος [kg] 0,21
Εσωτερική διάμετρος [mm] 8
30
Αριθμός ραβδώσεων 6
Υλικό Πλαστικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,48 €
Πάχος [mm] 37,5
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192,5
Βάρος [kg] 4,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 37,5
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192,5
Βάρος [kg] 4,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,48 €
Πάχος [mm] 37,5
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192,5
Βάρος [kg] 4,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 37,5
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192,5
Βάρος [kg] 4,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
156,95 €
Πλάτος [mm] 81
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192
Βάρος [kg] 2,645
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πλάτος [mm] 81
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192
Βάρος [kg] 2,645
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
156,95 €
Πλάτος [mm] 81
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192
Βάρος [kg] 2,645
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πλάτος [mm] 81
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 192
Βάρος [kg] 2,645
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
183,11 €
Πλάτος [mm] 50
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Παράμετρος 9PK
Βάρος [kg] 2,93
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 145
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 167
Πλάτος [mm] 50
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Παράμετρος 9PK
Βάρος [kg] 2,93
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 145
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 167
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
183,11 €
Πλάτος [mm] 50
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Παράμετρος 9PK
Βάρος [kg] 2,93
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 145
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 167
Πλάτος [mm] 50
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Παράμετρος 9PK
Βάρος [kg] 2,93
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 6
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 145
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 167
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
207,76 €
Πάχος [mm] 73
Μήκος [mm] 170
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 4PK + 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 170
192
Βάρος [kg] 6,937
Εσωτερική διάμετρος [mm] 24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
Πάχος [mm] 73
Μήκος [mm] 170
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 4PK + 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 170
192
Βάρος [kg] 6,937
Εσωτερική διάμετρος [mm] 24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
207,76 €
Πάχος [mm] 73
Μήκος [mm] 170
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 4PK + 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 170
192
Βάρος [kg] 6,937
Εσωτερική διάμετρος [mm] 24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
Πάχος [mm] 73
Μήκος [mm] 170
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 4PK + 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 170
192
Βάρος [kg] 6,937
Εσωτερική διάμετρος [mm] 24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
216,21 €
Πάχος [mm] 66
Παράμετρος 4PK + 6PK
Βάρος [kg] 2,689
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 195
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 172
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
Πάχος [mm] 66
Παράμετρος 4PK + 6PK
Βάρος [kg] 2,689
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 195
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 172
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
216,21 €
Πάχος [mm] 66
Παράμετρος 4PK + 6PK
Βάρος [kg] 2,689
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 195
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 172
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
Πάχος [mm] 66
Παράμετρος 4PK + 6PK
Βάρος [kg] 2,689
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
24
Αριθμός ραβδώσεων 8
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 195
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 172
Υλικό Λάστιχο/μέταλλο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
224,95 €
Πάχος [mm] 80
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 220
Βάρος [kg] 3,157
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 80
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 220
Βάρος [kg] 3,157
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
224,95 €
Πάχος [mm] 80
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 220
Βάρος [kg] 3,157
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 80
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 220
Βάρος [kg] 3,157
Εσωτερική διάμετρος [mm] 32
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
84,11 €
Πάχος [mm] 29,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 169
Επιφάνεια γαλβανισμένο
Βάρος [kg] 2,72
Εσωτερική διάμετρος [mm] 30,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 29,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 169
Επιφάνεια γαλβανισμένο
Βάρος [kg] 2,72
Εσωτερική διάμετρος [mm] 30,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
84,11 €
Πάχος [mm] 29,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 169
Επιφάνεια γαλβανισμένο
Βάρος [kg] 2,72
Εσωτερική διάμετρος [mm] 30,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 29,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Αριθμός οπών 4
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 169
Επιφάνεια γαλβανισμένο
Βάρος [kg] 2,72
Εσωτερική διάμετρος [mm] 30,5
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
87,49 €
Πάχος [mm] 22
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,435
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 4
Πάχος [mm] 22
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,435
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 4
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
87,49 €
Πάχος [mm] 22
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,435
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 4
Πάχος [mm] 22
Παράμετρος 5PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 155
Βάρος [kg] 1,435
Εσωτερική διάμετρος [mm] 18
Αριθμός ραβδώσεων 4
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
91,69 €
Πάχος [mm] 35
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,06
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 35
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,06
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Αριθμός ραβδώσεων 5
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
91,69 €
Πάχος [mm] 35
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,06
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Αριθμός ραβδώσεων 5
Πάχος [mm] 35
Παράμετρος 6PK
Εξωτερική διάμετρος [mm] 180
Βάρος [kg] 2,06
Εσωτερική διάμετρος [mm] 35
Αριθμός ραβδώσεων 5