Τεντωτήρας

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,30 €
Εξωτερική διάμετρος [mm] 78
Βάρος [kg] 0,232
μήκος συσκευασίας [cm] 7,8
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,8
ύψος συσκευασίας [cm] 1,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος [mm] 78
Βάρος [kg] 0,232
μήκος συσκευασίας [cm] 7,8
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,8
ύψος συσκευασίας [cm] 1,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,30 €
Εξωτερική διάμετρος [mm] 78
Βάρος [kg] 0,232
μήκος συσκευασίας [cm] 7,8
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,8
ύψος συσκευασίας [cm] 1,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος [mm] 78
Βάρος [kg] 0,232
μήκος συσκευασίας [cm] 7,8
πλάτος συσκευασίας [cm] 7,8
ύψος συσκευασίας [cm] 1,8
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Μη διαθέσιμο stock-info
16,12 €
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Μη διαθέσιμο stock-info
16,12 €
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Μη διαθέσιμο stock-info
58,00 €
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
Μη διαθέσιμο stock-info
58,00 €
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
Πλάτος [mm] 18
Εξωτερική διάμετρος [mm] 76
Μη διαθέσιμο stock-info
16,12 €
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 20,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με γραμμώσεις
Εξωτερική διάμετρος [mm] 73
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 20,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με γραμμώσεις
Εξωτερική διάμετρος [mm] 73
Μη διαθέσιμο stock-info
16,12 €
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 20,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με γραμμώσεις
Εξωτερική διάμετρος [mm] 73
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 20,5
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με γραμμώσεις
Εξωτερική διάμετρος [mm] 73
Μη διαθέσιμο stock-info
32,60 €
Πλάτος [mm] 25
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Πλάτος [mm] 25
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Μη διαθέσιμο stock-info
32,60 €
Πλάτος [mm] 25
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Πλάτος [mm] 25
Εξωτερική διάμετρος [mm] 84
Μη διαθέσιμο stock-info
56,50 €
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 65
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 65
Μη διαθέσιμο stock-info
56,50 €
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 65
Πλάτος [mm] 29,5
Εξωτερική διάμετρος [mm] 65
Μη διαθέσιμο stock-info
55,40 €
Πλάτος [mm] 19
Εξωτερική διάμετρος [mm] 60
Πλάτος [mm] 19
Εξωτερική διάμετρος [mm] 60
Μη διαθέσιμο stock-info
55,40 €
Πλάτος [mm] 19
Εξωτερική διάμετρος [mm] 60
Πλάτος [mm] 19
Εξωτερική διάμετρος [mm] 60
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,08 €
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,08 €
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,30 €
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,30 €
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,90 €
Πλάτος [mm] 22
Διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 22
Διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
17,90 €
Πλάτος [mm] 22
Διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 22
Διάμετρος [mm] 76
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,28 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,28 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
42,00 €
Πλάτος [mm] 30
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 30
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
42,00 €
Πλάτος [mm] 30
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 30
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
24,80 €
Πλάτος [mm] 21
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 21
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
24,80 €
Πλάτος [mm] 21
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 21
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
64,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 85
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 85
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
64,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 85
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 85
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
57,04 €
Πλάτος [mm] 27
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλάτος [mm] 27
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
57,04 €
Πλάτος [mm] 27
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλάτος [mm] 27
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
73,40 €
Πλάτος [mm] 26,6
Διάμετρος [mm] 65
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
μόνο σε συνδυασμό με OE# 6947.83
Πλάτος [mm] 26,6
Διάμετρος [mm] 65
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
μόνο σε συνδυασμό με OE# 6947.83
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
73,40 €
Πλάτος [mm] 26,6
Διάμετρος [mm] 65
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
μόνο σε συνδυασμό με OE# 6947.83
Πλάτος [mm] 26,6
Διάμετρος [mm] 65
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
μόνο σε συνδυασμό με OE# 6947.83
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,00 €
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 19
Διάμετρος [mm] 59,8
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 19
Διάμετρος [mm] 59,8
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,00 €
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 19
Διάμετρος [mm] 59,8
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 4
Πλάτος [mm] 19
Διάμετρος [mm] 59,8
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
37,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
37,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 60
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
20,90 €
Πλάτος [mm] 25
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 25
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
20,90 €
Πλάτος [mm] 25
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 25
Διάμετρος [mm] 80
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
21,40 €
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 26
Διάμετρος [mm] 78
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
42,16 €
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
42,16 €
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
41,70 €
Πλάτος [mm] 24
Διάμετρος [mm] 56
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 24
Διάμετρος [mm] 56
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
41,70 €
Πλάτος [mm] 24
Διάμετρος [mm] 56
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 24
Διάμετρος [mm] 56
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
40,92 €
Πλάτος [mm] 20,5
Διάμετρος [mm] 73
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20,5
Διάμετρος [mm] 73
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
40,92 €
Πλάτος [mm] 20,5
Διάμετρος [mm] 73
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλάτος [mm] 20,5
Διάμετρος [mm] 73
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
26,30 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 26,4
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 26,4
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
26,30 €
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 26,4
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!
Πλήθος εγκοπών 6
Πλάτος [mm] 26,4
Διάμετρος [mm] 70
SVHC Χωρίς SVHC ουσίες!