Τακάκια

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,30 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 87,2
Πάχος [mm] 16,3
Υψος [mm] 53,2
Αριθμός WVA 20960
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 87,2
Πάχος [mm] 16,3
Υψος [mm] 53,2
Αριθμός WVA 20960
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,30 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 87,2
Πάχος [mm] 16,3
Υψος [mm] 53,2
Αριθμός WVA 20960
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 87,2
Πάχος [mm] 16,3
Υψος [mm] 53,2
Αριθμός WVA 20960
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,70 €
Σύστημα φρένων Bosch
Πλάτος [mm] 137,1
Πάχος [mm] 18,8
Υψος [mm] 51,7
Αριθμός WVA 23599
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Bosch
Πλάτος [mm] 137,1
Πάχος [mm] 18,8
Υψος [mm] 51,7
Αριθμός WVA 23599
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,70 €
Σύστημα φρένων Bosch
Πλάτος [mm] 137,1
Πάχος [mm] 18,8
Υψος [mm] 51,7
Αριθμός WVA 23599
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Bosch
Πλάτος [mm] 137,1
Πάχος [mm] 18,8
Υψος [mm] 51,7
Αριθμός WVA 23599
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
35,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πάχος [mm] 19,3
Υψος [mm] 69,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23844
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155,4
Πλάτος 2 [mm] 156,4
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πάχος [mm] 19,3
Υψος [mm] 69,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23844
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155,4
Πλάτος 2 [mm] 156,4
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
35,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πάχος [mm] 19,3
Υψος [mm] 69,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23844
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155,4
Πλάτος 2 [mm] 156,4
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πάχος [mm] 19,3
Υψος [mm] 69,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23844
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155,4
Πλάτος 2 [mm] 156,4
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 18,7
Υψος [mm] 54,6
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 18,7
Υψος [mm] 54,6
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 18,7
Υψος [mm] 54,6
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 18,7
Υψος [mm] 54,6
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
34,70 €
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πάχος [mm] 20
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23832
23833
23844
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Ύψος 1 [mm] 70
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155
Πλάτος 2 [mm] 156
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πάχος [mm] 20
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23832
23833
23844
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Ύψος 1 [mm] 70
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155
Πλάτος 2 [mm] 156
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
34,70 €
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πάχος [mm] 20
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23832
23833
23844
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Ύψος 1 [mm] 70
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155
Πλάτος 2 [mm] 156
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πάχος [mm] 20
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23832
23833
23844
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Ύψος 1 [mm] 70
Ύψος 2 [mm] 76
Πλάτος 1 [mm] 155
Πλάτος 2 [mm] 156
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
15,60 €
Σύστημα φρένων Bendix
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 115
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 55
Επαφή προειδοποίησης φθοράς εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
Αριθμός WVA 21436
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Bendix
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 115
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 55
Επαφή προειδοποίησης φθοράς εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
Αριθμός WVA 21436
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
15,60 €
Σύστημα φρένων Bendix
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 115
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 55
Επαφή προειδοποίησης φθοράς εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
Αριθμός WVA 21436
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Bendix
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 115
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 55
Επαφή προειδοποίησης φθοράς εξαιρ. επαφής προειδ. φθοράς
Αριθμός WVA 21436
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
26,90 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 95,4
Πάχος [mm] 14
Υψος [mm] 42,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23416
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 95,4
Πάχος [mm] 14
Υψος [mm] 42,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23416
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
26,90 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 95,4
Πάχος [mm] 14
Υψος [mm] 42,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23416
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Πλάτος [mm] 95,4
Πάχος [mm] 14
Υψος [mm] 42,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23416
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 4
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
27,40 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 96
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 43
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23417
23654
23655
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 96
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 43
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23417
23654
23655
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
27,40 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 96
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 43
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23417
23654
23655
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 96
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 43
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23417
23654
23655
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
36,90 €
Σύστημα φρένων Bosch
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 123
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 53
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23982
24288
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με βίδες δαγκάνας φρένων
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Bosch
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 123
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 53
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23982
24288
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με βίδες δαγκάνας φρένων
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
36,90 €
Σύστημα φρένων Bosch
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 123
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 53
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23982
24288
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με βίδες δαγκάνας φρένων
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Bosch
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 123
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 53
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23982
24288
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με βίδες δαγκάνας φρένων
εξαρτώμενο από τη φορά περιστροφής
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,90 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 95
Πάχος [mm] 16
Υψος [mm] 46
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24086
24518
24519
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 95
Πάχος [mm] 16
Υψος [mm] 46
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24086
24518
24519
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,90 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 95
Πάχος [mm] 16
Υψος [mm] 46
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24086
24518
24519
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 95
Πάχος [mm] 16
Υψος [mm] 46
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24086
24518
24519
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 19,5
Υψος [mm] 54,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ενσωματωμένο αισθητήρα φθοράς
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 19,5
Υψος [mm] 54,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ενσωματωμένο αισθητήρα φθοράς
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
32,50 €
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 19,5
Υψος [mm] 54,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ενσωματωμένο αισθητήρα φθοράς
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων ATE
Πλάτος [mm] 146
Πάχος [mm] 19,5
Υψος [mm] 54,7
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ενσωματωμένο αισθητήρα φθοράς
Αριθμός WVA 23130
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
32,20 €
Πλάτος [mm] 131
Πάχος [mm] 17,2
Υψος [mm] 47,2
Αριθμός WVA 23597
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος ελατηρίων 8
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 131
Πάχος [mm] 17,2
Υψος [mm] 47,2
Αριθμός WVA 23597
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος ελατηρίων 8
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
32,20 €
Πλάτος [mm] 131
Πάχος [mm] 17,2
Υψος [mm] 47,2
Αριθμός WVA 23597
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος ελατηρίων 8
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 131
Πάχος [mm] 17,2
Υψος [mm] 47,2
Αριθμός WVA 23597
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος ελατηρίων 8
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,20 €
Πλάτος [mm] 127
Πάχος [mm] 16,2
Υψος [mm] 48,1
Αριθμός WVA 23241
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 393
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 127
Πάχος [mm] 16,2
Υψος [mm] 48,1
Αριθμός WVA 23241
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 393
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,20 €
Πλάτος [mm] 127
Πάχος [mm] 16,2
Υψος [mm] 48,1
Αριθμός WVA 23241
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 393
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 127
Πάχος [mm] 16,2
Υψος [mm] 48,1
Αριθμός WVA 23241
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 393
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
29,30 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 116,5
Πάχος [mm] 17,5
Υψος [mm] 52,1
Αριθμός WVA 23973
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 116,5
Πάχος [mm] 17,5
Υψος [mm] 52,1
Αριθμός WVA 23973
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
29,30 €
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 116,5
Πάχος [mm] 17,5
Υψος [mm] 52,1
Αριθμός WVA 23973
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Σύστημα φρένων Lucas-Girling
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 116,5
Πάχος [mm] 17,5
Υψος [mm] 52,1
Αριθμός WVA 23973
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 Με βίδες
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλήθος βιδών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
25,60 €
Πλάτος [mm] 114,2
Πάχος [mm] 14,7
Υψος [mm] 50
Αριθμός WVA 21650
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 232
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 114,2
Πάχος [mm] 14,7
Υψος [mm] 50
Αριθμός WVA 21650
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 232
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
25,60 €
Πλάτος [mm] 114,2
Πάχος [mm] 14,7
Υψος [mm] 50
Αριθμός WVA 21650
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 232
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 114,2
Πάχος [mm] 14,7
Υψος [mm] 50
Αριθμός WVA 21650
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 232
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,50 €
Πλάτος [mm] 123,2
Πάχος [mm] 16,4
Υψος [mm] 51,9
Αριθμός WVA 25212
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 123,2
Πάχος [mm] 16,4
Υψος [mm] 51,9
Αριθμός WVA 25212
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
30,50 €
Πλάτος [mm] 123,2
Πάχος [mm] 16,4
Υψος [mm] 51,9
Αριθμός WVA 25212
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 123,2
Πάχος [mm] 16,4
Υψος [mm] 51,9
Αριθμός WVA 25212
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης Πίσω άξονας
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,10 €
Πλάτος [mm] 108,2
Πάχος [mm] 16,1
Υψος [mm] 45,3
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23507
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 431
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 108,2
Πάχος [mm] 16,1
Υψος [mm] 45,3
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23507
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 431
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
28,10 €
Πλάτος [mm] 108,2
Πάχος [mm] 16,1
Υψος [mm] 45,3
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23507
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 431
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 108,2
Πάχος [mm] 16,1
Υψος [mm] 45,3
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23507
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 431
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή SUMITOMO System
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
26,20 €
Πλάτος [mm] 131,6
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 54,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21697
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 131,6
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 54,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21697
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
26,20 €
Πλάτος [mm] 131,6
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 54,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21697
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Πλάτος [mm] 131,6
Πάχος [mm] 15
Υψος [mm] 54,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21697
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με οδηγίες τοποθέτησης
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
20,90 €
Πάχος [mm] 13,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21948
Ύψος 1 [mm] 45,7
Ύψος 2 [mm] 54,5
Πλάτος 1 [mm] 106,4
Πλάτος 2 [mm] 132,1
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 363
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
Πάχος [mm] 13,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21948
Ύψος 1 [mm] 45,7
Ύψος 2 [mm] 54,5
Πλάτος 1 [mm] 106,4
Πλάτος 2 [mm] 132,1
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 363
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
Μη διαθέσιμο stock-info
20,90 €
Πάχος [mm] 13,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21948
Ύψος 1 [mm] 45,7
Ύψος 2 [mm] 54,5
Πλάτος 1 [mm] 106,4
Πλάτος 2 [mm] 132,1
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 363
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
Πάχος [mm] 13,5
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 21948
Ύψος 1 [mm] 45,7
Ύψος 2 [mm] 54,5
Πλάτος 1 [mm] 106,4
Πλάτος 2 [mm] 132,1
Στοιχεία ελέγχου ECE-R90
Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος 1 987 474 363
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Περιορισμός κατασκευαστή AKEBONO System
Υλικό Low-Metallic
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
56,20 €
Σύστημα φρένων Mando
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 19
Υψος [mm] 60
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24415
24416
24417
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Mando
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 19
Υψος [mm] 60
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24415
24416
24417
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
56,20 €
Σύστημα φρένων Mando
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 19
Υψος [mm] 60
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24415
24416
24417
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Mando
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 19
Υψος [mm] 60
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24415
24416
24417
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με αντικραδασμικό έλασμα
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
42,80 €
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 157
Πάχος [mm] 21
Υψος [mm] 74
Επαφή προειδοποίησης φθοράς συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς
Αριθμός WVA 20676
21911
23392
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] 145
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 157
Πάχος [mm] 21
Υψος [mm] 74
Επαφή προειδοποίησης φθοράς συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς
Αριθμός WVA 20676
21911
23392
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] 145
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
42,80 €
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 157
Πάχος [mm] 21
Υψος [mm] 74
Επαφή προειδοποίησης φθοράς συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς
Αριθμός WVA 20676
21911
23392
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] 145
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Teves
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 157
Πάχος [mm] 21
Υψος [mm] 74
Επαφή προειδοποίησης φθοράς συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς
Αριθμός WVA 20676
21911
23392
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 1
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κλιπ εμβόλου
Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] 145
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
27,60 €
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 112
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 47
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23348
23349
23350
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 112
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 47
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23348
23349
23350
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
27,60 €
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 112
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 47
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23348
23349
23350
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 112
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 47
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23348
23349
23350
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
33,60 €
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 142
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 57
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23868
23869
23870
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 142
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 57
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23868
23869
23870
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Μη διαθέσιμο stock-info
33,60 €
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 142
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 57
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23868
23869
23870
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Akebono
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 142
Πάχος [mm] 17
Υψος [mm] 57
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 23868
23869
23870
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
43,60 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 56
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24087
24405
24406
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 56
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24087
24405
24406
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
43,60 €
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 56
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24087
24405
24406
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Σύστημα φρένων Lucas
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς αξεσουάρ
Πλάτος [mm] 132
Πάχος [mm] 18
Υψος [mm] 56
Επαφή προειδοποίησης φθοράς με ηχητική προειδοποίηση φθοράς
Αριθμός WVA 24087
24405
24406
Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] 2
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με βίδες δαγκάνας φρένων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας