Γρύλος παραθύρου

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
223,76 €
Πλάτος [mm] 105,4
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35605
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
Πλάτος [mm] 105,4
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35605
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
223,76 €
Πλάτος [mm] 105,4
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35605
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
Πλάτος [mm] 105,4
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35605
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
236,18 €
Πλάτος [mm] 105
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35604
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Ένταση ρεύματος [A] 20
Πλευρά τοποθέτησης αριστερά
Πλάτος [mm] 105
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35604
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Ένταση ρεύματος [A] 20
Πλευρά τοποθέτησης αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
236,18 €
Πλάτος [mm] 105
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35604
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Ένταση ρεύματος [A] 20
Πλευρά τοποθέτησης αριστερά
Πλάτος [mm] 105
Πάχος [mm] 57
Μήκος [mm] 190,85
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 35604
Βάρος [kg] 0,84
Αριθμός δοντιών 10
67
Τάση [V] 24
Ένταση ρεύματος [A] 20
Πλευρά τοποθέτησης αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
24,17 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09508
Βάρος [kg] 0,939
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09508
Βάρος [kg] 0,939
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
24,17 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09508
Βάρος [kg] 0,939
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09508
Βάρος [kg] 0,939
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,41 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09507
Βάρος [kg] 0,92
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09507
Βάρος [kg] 0,92
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
19,41 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09507
Βάρος [kg] 0,92
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 09507
Βάρος [kg] 0,92
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,71 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22695
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,018
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 4
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22695
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,018
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 4
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
9,71 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22695
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,018
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 4
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22695
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,018
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 4
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
12,30 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22696
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,017
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 5
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του συνοδηγού
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22696
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,017
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 5
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του συνοδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
12,30 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22696
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,017
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 5
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του συνοδηγού
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 22696
Είδος ενεργοποίησης Ανακλινόμενη κίνηση διακόπτη/μοχλού
Βάρος [kg] 0,017
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλήθος συνδέσεων 5
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του συνοδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,09 €
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,02
Πλήθος συνδέσεων 6
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,02
Πλήθος συνδέσεων 6
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
13,09 €
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,02
Πλήθος συνδέσεων 6
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,02
Πλήθος συνδέσεων 6
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
14,93 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14717
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14717
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
14,93 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14717
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14717
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
14,93 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14715
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14715
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
14,93 €
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14715
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 14715
Βάρος [kg] 0,82
Τρόπος λειτουργίας χειροκίνητο
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
52,23 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26890
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26890
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
52,23 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26890
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26890
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
55,25 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26891
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26891
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
55,25 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26891
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
Διάσταση εξωτερικού σπειρώματος M6 x 10
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 26891
Βάρος [kg] 1,494
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
36,31 €
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,05
Πλήθος συνδέσεων 8
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
στην πλευρά του συνοδηγού
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,05
Πλήθος συνδέσεων 8
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
στην πλευρά του συνοδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
36,31 €
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,05
Πλήθος συνδέσεων 8
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
στην πλευρά του συνοδηγού
Είδος ενεργοποίησης Ενεργοποίηση διακόπτη ελαφρού χτυπ.
Βάρος [kg] 0,05
Πλήθος συνδέσεων 8
Τάση [V] 24
Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού
στην πλευρά του συνοδηγού
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
123,33 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850180
Βάρος [kg] 1,37
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850180
Βάρος [kg] 1,37
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
123,33 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850180
Βάρος [kg] 1,37
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850180
Βάρος [kg] 1,37
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
126,07 €
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850981
Βάρος [kg] 2,73
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850981
Βάρος [kg] 2,73
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
126,07 €
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850981
Βάρος [kg] 2,73
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850981
Βάρος [kg] 2,73
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
126,07 €
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850980
Βάρος [kg] 2,74
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850980
Βάρος [kg] 2,74
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
126,07 €
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850980
Βάρος [kg] 2,74
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου ψαλιδωτός γρύλος
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850980
Βάρος [kg] 2,74
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
91,55 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850868
Βάρος [kg] 1,32
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850868
Βάρος [kg] 1,32
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
91,55 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850868
Βάρος [kg] 1,32
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850868
Βάρος [kg] 1,32
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
93,97 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850699
Βάρος [kg] 1,4
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850699
Βάρος [kg] 1,4
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
93,97 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850699
Βάρος [kg] 1,4
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850699
Βάρος [kg] 1,4
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
148,80 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850498
Βάρος [kg] 1,96
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850498
Βάρος [kg] 1,96
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
148,80 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850498
Βάρος [kg] 1,96
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850498
Βάρος [kg] 1,96
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Τάση [V] 12
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
154,26 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850765
Βάρος [kg] 2,68
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850765
Βάρος [kg] 2,68
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
154,26 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850765
Βάρος [kg] 2,68
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850765
Βάρος [kg] 2,68
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
154,98 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850954
Βάρος [kg] 2,54
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850954
Βάρος [kg] 2,54
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
154,98 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850954
Βάρος [kg] 2,54
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850954
Βάρος [kg] 2,54
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη με λειτουργία κομφόρ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
132,16 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850948
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850948
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
132,16 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850948
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850948
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,16 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850316
Βάρος [kg] 1,5
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850316
Βάρος [kg] 1,5
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,16 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850316
Βάρος [kg] 1,5
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος μονής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850316
Βάρος [kg] 1,5
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,94 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850759
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850759
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
137,94 €
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850759
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Γρύλος παραθύρου γρύλος διπλής ράγας
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία με ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850759
Βάρος [kg] 2,05
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Αριθμός κουμπωτών επαφών 2
Πλευρά τοποθέτησης εμπρός αριστερά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
80,40 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850938
Βάρος [kg] 1,45
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850938
Βάρος [kg] 1,45
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
80,40 €
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850938
Βάρος [kg] 1,45
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία χωρίς ηλεκτρικό μοτέρ
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 850938
Βάρος [kg] 1,45
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρικό
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα χωρίς αυτόματο σύστημα γρύλων παραθύρων
Πλευρά τοποθέτησης μπροστά δεξιά
Λειτουργία διακόπτη χωρίς λειτουργία άνεσης