Φισούνα/στεγανοποίηση

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

288 προϊόντα στην κατηγορία Φισούνα/στεγανοποίηση

cross
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
18,62 €
Μήκος [mm] 180
Εξωτερική διάμετρος [mm] 11
Είδος δοχείου Κυτίο
μήκος συσκευασίας [cm] 23
πλάτος συσκευασίας [cm] 14,6
ύψος συσκευασίας [cm] 9,6
Μήκος 1 [mm] 180
Εσωτερική διάμετρος [mm] 46
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 43
Μήκος [mm] 180
Εξωτερική διάμετρος [mm] 11
Είδος δοχείου Κυτίο
μήκος συσκευασίας [cm] 23
πλάτος συσκευασίας [cm] 14,6
ύψος συσκευασίας [cm] 9,6
Μήκος 1 [mm] 180
Εσωτερική διάμετρος [mm] 46
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 43
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
18,62 €
Μήκος [mm] 180
Εξωτερική διάμετρος [mm] 11
Είδος δοχείου Κυτίο
μήκος συσκευασίας [cm] 23
πλάτος συσκευασίας [cm] 14,6
ύψος συσκευασίας [cm] 9,6
Μήκος 1 [mm] 180
Εσωτερική διάμετρος [mm] 46
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 43
Μήκος [mm] 180
Εξωτερική διάμετρος [mm] 11
Είδος δοχείου Κυτίο
μήκος συσκευασίας [cm] 23
πλάτος συσκευασίας [cm] 14,6
ύψος συσκευασίας [cm] 9,6
Μήκος 1 [mm] 180
Εσωτερική διάμετρος [mm] 46
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 43
Μη διαθέσιμο stock-info
11,10 €
Μήκος [mm] 115
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 42
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 42
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 115
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 42
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 42
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
11,10 €
Μήκος [mm] 115
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 42
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 42
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 115
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης δεξιά
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 42
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 42
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
7,44 €
Μήκος [mm] 200
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36381 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του συνοδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 81
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 200
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36381 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του συνοδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 81
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
7,44 €
Μήκος [mm] 200
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36381 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του συνοδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 81
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 200
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36381 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του συνοδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 81
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
7,44 €
Μήκος [mm] 180
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36382 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του οδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 180
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36382 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του οδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
7,44 €
Μήκος [mm] 180
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36382 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του οδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 180
κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος 36382 01
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Εξοπλισμός οχήματος για οχήματα με ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
στην πλευρά του οδηγού
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
13,70 €
Μήκος [mm] 182
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 58
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 182
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 58
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
13,70 €
Μήκος [mm] 182
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 58
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 182
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 58
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,90 €
Μήκος [mm] 168
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 9
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 39
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 168
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 9
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 39
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,90 €
Μήκος [mm] 168
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 9
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 39
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 168
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 9
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 39
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
9,70 €
Μήκος [mm] 255
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 63
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 255
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 63
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
9,70 €
Μήκος [mm] 255
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 63
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 255
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 63
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
14,00 €
Μήκος [mm] 196
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 53
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 196
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 53
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
14,00 €
Μήκος [mm] 196
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 53
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 196
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 53
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
77,82 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κολλάρα
Μήκος [mm] 205
Βάρος [kg] 0,06
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 48
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κολλάρα
Μήκος [mm] 205
Βάρος [kg] 0,06
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 48
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
77,82 €
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κολλάρα
Μήκος [mm] 205
Βάρος [kg] 0,06
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 48
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με κολλάρα
Μήκος [mm] 205
Βάρος [kg] 0,06
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Πλευρά τοποθέτησης Mπροστινός άξονας δεξιά
Μπροστινός άξονας αριστερά
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 48
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
14,82 €
Μήκος 1 [mm] 185
Μήκος 2 [mm] 185
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 52
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 16
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 52
Μήκος 1 [mm] 185
Μήκος 2 [mm] 185
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 52
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 16
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 52
Μη διαθέσιμο stock-info
14,82 €
Μήκος 1 [mm] 185
Μήκος 2 [mm] 185
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 52
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 16
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 52
Μήκος 1 [mm] 185
Μήκος 2 [mm] 185
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 52
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 16
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 16
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 52
Μη διαθέσιμο stock-info
17,26 €
Μήκος 1 [mm] 220
Μήκος 2 [mm] 220
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 60
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 13
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Μήκος 1 [mm] 220
Μήκος 2 [mm] 220
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 60
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 13
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Μη διαθέσιμο stock-info
17,26 €
Μήκος 1 [mm] 220
Μήκος 2 [mm] 220
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 60
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 13
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Μήκος 1 [mm] 220
Μήκος 2 [mm] 220
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 60
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 13
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Μη διαθέσιμο stock-info
18,02 €
Μήκος 1 [mm] 180
Μήκος 2 [mm] 180
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 46
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 11
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 43
Μήκος 1 [mm] 180
Μήκος 2 [mm] 180
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 46
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 11
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 43
Μη διαθέσιμο stock-info
18,02 €
Μήκος 1 [mm] 180
Μήκος 2 [mm] 180
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 46
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 11
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 43
Μήκος 1 [mm] 180
Μήκος 2 [mm] 180
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 46
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 11
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 43
Μη διαθέσιμο stock-info
20,41 €
Μήκος 1 [mm] 210
Μήκος 2 [mm] 210
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 12
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 61
Μήκος 1 [mm] 210
Μήκος 2 [mm] 210
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 12
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 61
Μη διαθέσιμο stock-info
20,41 €
Μήκος 1 [mm] 210
Μήκος 2 [mm] 210
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 12
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 61
Μήκος 1 [mm] 210
Μήκος 2 [mm] 210
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 61
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 12
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 61
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,82 €
Βάρος [kg] 0,079
Βάρος [kg] 0,079
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
23,82 €
Βάρος [kg] 0,079
Βάρος [kg] 0,079
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
26,08 €
Βάρος [kg] 0,074
Υλικό Λάστιχο
Βάρος [kg] 0,074
Υλικό Λάστιχο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
26,08 €
Βάρος [kg] 0,074
Υλικό Λάστιχο
Βάρος [kg] 0,074
Υλικό Λάστιχο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,12 €
Βάρος [kg] 0,187
Υλικό NBR (καουτσούκ νιτριλικού βουταδιενίου)
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
Αλουμίνιο
Βάρος [kg] 0,187
Υλικό NBR (καουτσούκ νιτριλικού βουταδιενίου)
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
Αλουμίνιο
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
27,12 €
Βάρος [kg] 0,187
Υλικό NBR (καουτσούκ νιτριλικού βουταδιενίου)
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
Αλουμίνιο
Βάρος [kg] 0,187
Υλικό NBR (καουτσούκ νιτριλικού βουταδιενίου)
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
Αλουμίνιο
Μη διαθέσιμο stock-info
12,21 €
Μήκος 1 [mm] 155
Μήκος 2 [mm] 155
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 44
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 10
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 10
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 44
Μήκος 1 [mm] 155
Μήκος 2 [mm] 155
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 44
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 10
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 10
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 44
Μη διαθέσιμο stock-info
12,21 €
Μήκος 1 [mm] 155
Μήκος 2 [mm] 155
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 44
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 10
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 10
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 44
Μήκος 1 [mm] 155
Μήκος 2 [mm] 155
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 44
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 10
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 10
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 44
Μη διαθέσιμο stock-info
6,10 €
Μήκος [mm] 138
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης εσωτερικό
και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 138
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης εσωτερικό
και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
6,10 €
Μήκος [mm] 138
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης εσωτερικό
και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 138
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης εσωτερικό
και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 13
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,00 €
Μήκος [mm] 185
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 37
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 51
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 185
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 37
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 51
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,00 €
Μήκος [mm] 185
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 37
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 51
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 185
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 37
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 51
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
4,90 €
Μήκος [mm] 150
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης κέντρο
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 27
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 150
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης κέντρο
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 27
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
4,90 €
Μήκος [mm] 150
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης κέντρο
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 27
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 150
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης κέντρο
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 27
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 45
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,40 €
Μήκος [mm] 205
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 205
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,40 €
Μήκος [mm] 205
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 205
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 18
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 54
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
9,70 €
Μήκος [mm] 200
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 41
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 200
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 41
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
9,70 €
Μήκος [mm] 200
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 41
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 200
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 11
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 41
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
12,40 €
Μήκος [mm] 183
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 17
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 183
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 17
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
12,40 €
Μήκος [mm] 183
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 17
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Υλικό Λάστιχο
Μήκος [mm] 183
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 17
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 60
Υλικό Λάστιχο
Μη διαθέσιμο stock-info
8,70 €
Μήκος [mm] 186
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 49,5
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 186
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 49,5
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μη διαθέσιμο stock-info
8,70 €
Μήκος [mm] 186
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 49,5
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό
Μήκος [mm] 186
SVHC Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Πλευρά τοποθέτησης και στις δύο πλευρές
μπροστινός άξονας
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 15
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 49,5
Υλικό Θερμοπλαστικό υλικό