Συμπιεστής/εξαρτήματα

no-car-selected

Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου για να δείτε τα προτεινόμενα προϊόντα

471 προϊόντα στην κατηγορία Συμπιεστής/εξαρτήματα

cross
Μη διαθέσιμο stock-info
396,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6CVC / SD6V10
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELSA
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6CVC / SD6V10
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELSA
Μη διαθέσιμο stock-info
396,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6CVC / SD6V10
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELSA
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6CVC / SD6V10
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELSA
Μη διαθέσιμο stock-info
282,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
282,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
220,60 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
220,60 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
401,76 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
401,76 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
258,00 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
258,00 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
231,50 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
231,50 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
271,70 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 107
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SP10
ID συμπλέκτη PV4
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 107
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SP10
ID συμπλέκτη PV4
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
271,70 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 107
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SP10
ID συμπλέκτη PV4
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 107
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SP10
ID συμπλέκτη PV4
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
319,40 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
319,40 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
291,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
291,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
404,24 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
404,24 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
492,28 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SD7V16
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή Sanden
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SD7V16
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή Sanden
Μη διαθέσιμο stock-info
492,28 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SD7V16
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή Sanden
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή SD7V16
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή Sanden
Μη διαθέσιμο stock-info
236,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
236,80 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Λάδι συμπιεστή PAG 150
ID συμπιεστή V5
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
314,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
314,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 105
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV5
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
394,32 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 115
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5VS12
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 115
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5VS12
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
394,32 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 115
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5VS12
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 115
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5VS12
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
398,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 109
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 109
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Μη διαθέσιμο stock-info
398,30 €
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 109
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 109
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6 CVC13
ID συμπλέκτη PV6
Περιορισμός κατασκευαστή DELPHI
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
335,63 €
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 200
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 8
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 200
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 8
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
335,63 €
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 200
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 8
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 119
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 200
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 8
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
389,96 €
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 130
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 220
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 6,65
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 130
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 220
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 6,65
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
389,96 €
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 130
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 220
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 6,65
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
Πλήθος εγκοπών 8
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 130
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 220
Τροχαλίες ιμάντων με δίσκο ιμάντα
Βάρος [kg] 6,65
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
Τάση [V] 24
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
538,63 €
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 6.300
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 175
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SBU16C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με μαγνητικό συμπλέκτη
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Τάση [V] 12
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 6.300
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 175
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SBU16C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με μαγνητικό συμπλέκτη
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Τάση [V] 12
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
538,63 €
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 6.300
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 175
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SBU16C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με μαγνητικό συμπλέκτη
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Τάση [V] 12
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 6.300
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 175
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SBU16C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με μαγνητικό συμπλέκτη
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Τάση [V] 12
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
610,20 €
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.040
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 190
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 215
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.040
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 190
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 215
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
1-3 Eργάσιμες ημέρες stock-info
610,20 €
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.040
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 190
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 215
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 6
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.040
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 190
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 215
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 6
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Μη διαθέσιμο stock-info
482,43 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.200
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 130
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU12C
γεμάτο
Υψος [mm] 121
Μήκος [mm] 235
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 15,6
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.200
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 130
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU12C
γεμάτο
Υψος [mm] 121
Μήκος [mm] 235
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 15,6
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Μη διαθέσιμο stock-info
482,43 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.200
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 130
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU12C
γεμάτο
Υψος [mm] 121
Μήκος [mm] 235
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 15,6
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 110
Βάρος [g] 5.200
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 130
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU12C
γεμάτο
Υψος [mm] 121
Μήκος [mm] 235
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 15,6
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Μη διαθέσιμο stock-info
505,30 €
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 4.680
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU14C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 28,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 4.680
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU14C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 28,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Μη διαθέσιμο stock-info
505,30 €
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 4.680
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU14C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 28,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 120
Βάρος [g] 4.680
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 120
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 6SEU14C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 225
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Διάμετρος εισόδου [mm] 28,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 13
Μη διαθέσιμο stock-info
535,68 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.100
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE09C
γεμάτο
Υψος [mm] 150
Μήκος [mm] 205
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
SMART
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,3
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,4
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.100
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE09C
γεμάτο
Υψος [mm] 150
Μήκος [mm] 205
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
SMART
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,3
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,4
Μη διαθέσιμο stock-info
535,68 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.100
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE09C
γεμάτο
Υψος [mm] 150
Μήκος [mm] 205
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
SMART
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,3
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,4
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.100
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE09C
γεμάτο
Υψος [mm] 150
Μήκος [mm] 205
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
SMART
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,3
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,4
Μη διαθέσιμο stock-info
385,50 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.060
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE12C
γεμάτο
Υψος [mm] 128
Μήκος [mm] 212
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
TOYOTA
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,5
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.060
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE12C
γεμάτο
Υψος [mm] 128
Μήκος [mm] 212
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
TOYOTA
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,5
Μη διαθέσιμο stock-info
385,50 €
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.060
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE12C
γεμάτο
Υψος [mm] 128
Μήκος [mm] 212
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
TOYOTA
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,5
Πλήθος εγκοπών 5
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.060
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 90
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 5SE12C
γεμάτο
Υψος [mm] 128
Μήκος [mm] 212
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 5
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
TOYOTA
Διάμετρος εισόδου [mm] 18,4
Διάμετρος εξόδου [mm] 15,5
Μη διαθέσιμο stock-info
623,72 €
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.920
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 150
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 216,4
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.920
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 150
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 216,4
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Μη διαθέσιμο stock-info
623,72 €
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.920
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 150
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 216,4
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ
Πλήθος εγκοπών 7
Διάμ. τροχαλίας ιμάντα [mm] 100
Βάρος [g] 4.920
Χωρητικότητα λαδιού [ml] 150
Λάδι συμπιεστή PAG 46
ID συμπιεστή 7SEU17C
γεμάτο
Υψος [mm] 138
Μήκος [mm] 216,4
Αριθμός κυλίνδρων R 134a
Ποιότητα OE
Τρόπος συναρμολόγησης βιδωμένο
Αριθμός ραβδώσεων 7
Περιορισμός κατασκευαστή DENSO
MERCEDES-BENZ